Devirli Ondalık Sayılar

Devirli ondalık sayılar virgülden sonraki  kısmında bir veya birden fazla rakamı sonsuza kadar tekrar eden ondalık gösterimlerdir. Devirli ondalık gösterimlerde tekrar eden sayıların üzerine çizgi konularak o sayının devrettiği gösterilir.

Örneğin; 0,33333… sayısında 3 rakamının devrettiğini göstermek için 0,333333… ifadesi 0,\overline{3} şeklinde ifade edilir.

0,333\ldots =0,\overline{3} dir.

Benzer şekilde;

1,242424\ldots =1,\overline{24}

4,455555\ldots =4,4\overline{5}

6,9787878\ldots =6,9\overline{78} şeklinde gösterilir.

Devirli ondalık sayılar aşağıdaki formülle rasyonel sayı biçiminde yazılabilir.

\dfrac{Sayının Tamamı - Devretmeyen Kısım}{Virgülün Sağ Tarafında Devreden Sayı Kadar "9" ve Yanına Devretmeyen Sayı Kadar "0"}

Örnekler:

0,\overline{6}=\dfrac{6-0}{9}=\dfrac{6}{9}

2,\overline{3}=\dfrac{23-2}{9}=\dfrac{21}{9}=\dfrac{7}{3}

1,2\overline{6}=\dfrac{126-12}{90}=\dfrac{114}{90}=\dfrac{19}{15}

3,\overline{41}=\dfrac{341-3}{99}=\dfrac{338}{99}

 
Ondalık Kesir Hesaplayıcı

View content in English

Yorum Yaz