LGS puan hesaplama, LGS sınavında yaptığınız doğru ve yanlış sayılarına göre hesaplanan 500 üzerinden bir puanlamadır.

LGS puan hesaplama 2022 nasıl yapılır diye merak ediyorsanız aşağıdaki LGS Puan Hesaplama Aracı ile LGS için tahmini puanınızı hesaplayabilirsiniz.
Hesaplama aracımız 2021 LGS verileri kullanılarak oluşturulmuştur.
Puanlamada testlerin standart sapması etkili olduğundan yapılacak olan LGS sınavındaki puanınız hesaplama aracımızdaki sonuç ile farklılık gösterebilir.
LGS puan aracımızdaki hesapladığınız puan bilgilendirme amaçlı olup hukuki bir değeri yoktur.

LGS puan hesaplama aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır.

  • LGS sınavında yaptığınız Türkçe, T:C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinden yaptığınız doğru sayılarından yanlış sayılarının üçte biri çıkarılarak ilgili testteki net sayınız yani ham puanınız hesaplanır.
  • Öğrencilerin alt test ham puanları, alt test sınava giren öğrenci sayısı ve alt test ham puan ortalaması kullanılarak her alt testin standart sapması bulunur.
  • Öğrencilerin her bir alt teste ait standart puanları o teste ait standart sapma ve ortalama kullanılarak hesaplanır.
  • Her test için hesaplanan standart puanlar toplanarak aşağıdaki tabloda verilen katsayılarla çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları hesaplanır.
  • Ağırlıklı standart puanlar toplanarak toplam ağırlıklı standart puan bulunur.
  • Toplam ağırlıklı standart puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olacak şekilde merkezi sınav puanına dönüştürülür.

ağırlıklı-kat-sayılar

LGS Ham Puan Hesaplama

Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplama

Sınavla öğrenci alan liselerin 2022 lgs taban puanları ve yüzdelik dilimlerinden puanınıza göre yerleşme ihtimaliniz olan okulları görebilirsiniz.