8.Sınıf Eğim Testi

8.sınıf eğim testi 22 sorudan oluşmakta ve aşağıdaki kazanımları içermektedir.

  • Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

Eğim nasıl hesaplanır? Bir rampada eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına eşittir. Rampanın yönü eğimin işaretini belirlemez. Günlük hayatta eğimin işareti daima pozitiftir.

Koordinat sisteminde doğrunun yönü eğimin işaretini belirler. Doğru sağa yatıksa eğim pozitif, sola yatıksa negatiftir. Koordinat sisteminde x eksenine paralel doğruların eğimi “0”, y eksenine paralel doğruların eğimi tanımsızdır. 

Denklemi verilen bir doğrunun eğimi, koordinat sistemi üzerinde doğru grafiği çizilmeden bulunabilir. Denklemde y değişkeni, x değişkeni cinsinden yazılır ve bu durumda x değişkeninin katsayısı eğimi verir.

8.sınıf doğrunun eğimi testini aşağıdaki bağlantıdan pdf olarak indirebilirsiniz. 

8.Sınıf Eğim Testi PDF İndir

Cevap Anahtarı
1-D   2-B   3-C   4-C   5-A   6-D   7-D   8-C   9-A   10-B   11-C   12-A   13-D   14-B   15-C   16-D   17-C   18-D   19-B   20-C   21-B   22-C

Tüm 8.sınıf matematik testlerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

8.Sınıf Yaprak Testler
Yorum Yaz