8.Sınıf Eğim Çalışma Kağıdı

8.sınıf eğim çalışma kağıdı 4 sayfadan oluşan konu özetli bir çalışma kağıdıdır. Eğim çalışma kağıdı aşağıdaki kazanımları içermektedir. 

  • Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

Bir rampada eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Günlük hayat durumlarında eğim daima pozitiftir. Koordinat sisteminde ise doğru sağa yatıksa eğim pozitif, sola yatıksa negatiftir.  Denklemi verilen doğrunun eğimi koordinat sistemi üzerinde doğruyu çizmeden bulunabilir. Denklemde y değişkeni, x değişkeni cinsinden yazılır ve bu durumda x değişkeninin katsayısı eğimi verir. 

8.sınıf doğrunun eğimi çalışma kağıdını aşağıdaki bağlantıdan pdf olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

8.Sınıf Eğim Çalışma Kağıdı PDF İndir

Tüm 8.sınıf matematik çalışma kağıtlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

8.Sınıf Matematik Çalışma Kağıtları