Deneme Vakti 7.Sınıf Matematik Denemeleri

Model Eğitim Deneme Vakti tarafından hazırlanan 7.sınıf matematik deneme sınavları 15 er sorudan oluşmakta aşağıdaki konuları içermektedir. 

  • Tam Sayılarla İşlemler
  • Rasyonel Sayılarla İşlemler
  • Eşitlik ve Denklem
  • Oran Orantı
  • Yüzdeler

Deneme Vakti matematik denemelerini aşağıdaki bağlantılardan pdf olarak indirebilirsiniz. Cevap anahtarları indirme bağlantılarının hemen altında yer almaktadır.

Deneme 1 Cevap Anahtarı
  1-C   2-C   3-D   4-B   5-B   6-A   7-C   8-C   9-D   10-D   11-D   12-B   13-B   14-A   15-B
Deneme 2 Cevap Anahtarı
  1-B  2-B   3-D   4-C   5-C   6-C   7-B   8-A   9-B   10-A   11-A   12-C   13-C   14-D   15-B
Deneme 3 Cevap Anahtarı
  1-B  2-D   3-D   4-C   5-C   6-D   7-D   8-B   9-A   10-C   11-A   12-C   13-D   14-B   15-D
Deneme 4 Cevap Anahtarı
  1-C  2-C   3-B   4-D   5-B   6-B   7-C   8-C   9-C   10-C   11-A   12-C   13-B   14-A   15-B
Deneme 5 Cevap Anahtarı
  1-B  2-B   3-B   4-D   5-C   6-B   7-C   8-C   9-B   10-A   11-B   12-D   13-B   14-C   15-D
Deneme 6 Cevap Anahtarı
  1-C  2-D   3-A   4-B   5-A   6-D   7-A   8-B   9-B   10-C   11-B   12-B   13-B   14-C   15-C
Yorum Yaz