Deneme Vakti 5.Sınıf Matematik Denemeleri

Model Eğitim Deneme Vakti tarafından hazırlanan 5.sınıf matematik denemeleri 15 er sorudan oluşmakta aşağıdaki konuları içermektedir.

  • Doğal Sayılar
  • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Kesirler
  • Kesirlerle İşlemler
  • Ondalık Gösterim
  • Yüzde Hesapları

Deneme Vakti 5.sınıf matematik denemelerini aşağıdaki bağlantılardan pdf olarak indirebilirsiniz. Cevap anahtarları indirme bağlantılarının hemen altında yer almaktadır.

Deneme Sınavı 1: 1-A  2-D   3-C   4-B   5-D   6-C   7-B   8-C   9-B   10-C   11-A   12-C   13-B    14-D    15-B
Deneme Sınavı 2: 1-C  2-B   3-C   4-C   5-B   6-B   7-A   8-A   9-B   10-D   11-B   12-C   13-A    14-D    15-B
Deneme Sınavı 3: 1-D  2-A   3-B   4-D   5-A   6-D   7-D   8-B   9-D   10-C   11-D   12-B   13-A    14-C    15-B
Deneme Sınavı 4: 1-D  2-D   3-D   4-D   5-C   6-B   7-B   8-C   9-A   10-A   11-B   12-A   13-B    14-B    15-C
Deneme Sınavı 5: 1-B  2-A   3-C   4-A   5-B   6-B   7-B   8-B   9-A   10-B   11-B   12-A   13-D    14-B    15-B
Deneme Sınavı 6: 1-C  2-C   3-C   4-A   5-B   6-A   7-C   8-B   9-B   10-D   11-B   12-B   13-C    14-C    15-B

Yorum Yaz