8.Sınıf Seçmeli Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8.sınıf seçmeli matematik uygulamaları dersi 1.dönem 1.yazılı soruları. Sınav, 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
Sınav Kazanımları:

 • M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
 • M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
 • M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
 • M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
 • M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
 • M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
 • M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
 • M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
 • M.8.1.3.1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
 • M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.Dosyayı İndir

Yorum Yaz