5.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 5.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Soruları. Boşluk doldurma, doğru-yanlış, klasik ve test sorularından oluşan orta düzey bir sınav.

Sınav Kazanımları
M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.
M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
M.5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
M.5.1.2.7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır.
M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.
M.5.1.2.9. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
M.5.1.2.10. Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar.
M.5.1.2.11. En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.
M.5.1.2.12. Dört işlem içeren problemleri çözer.Dosyayı İndir