1.Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

İlkokul 1.sınıf matematik konuları ve 1.sınıf matematik kazanımları MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.   1.sınıf matematik programı sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme öğrenme alanlarından oluşmaktadır.

M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER

M.1.1.1. Doğal Sayılar

Terimler veya kavramlar: rakam, sayı, onluk, birlik, ritmik sayma

 • M.1.1.1.1. Rakamları okur ve yazar.
 • M.1.1.1.2. Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı
  rakamla yazar.
 • M.1.1.1.3. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.
  M.1.1.1.5. Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını
  karşılaştırır.
 • M.1.1.1.6. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, büyüklük-küçüklük bakımından 10 sayısı ile
  karşılaştırır.
 • M.1.1.1.7. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir,
  bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
 • M.1.1.1.8. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

M.1.1.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Terimler veya kavramlar: toplama, toplam, toplanan, eşit, artı
Semboller: +, =

 • M.1.1.2.1. Toplama işleminin anlamını kavrar.
 • M.1.1.2.2. Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 • M.1.1.2.3. Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.
 • M.1.1.2.4. Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
 • M.1.1.2.5. Zihinden toplama işlemi yapar.
 • M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.1.1.3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Terimler veya kavramlar: çıkarma, eksi, eksilen, çıkan, fark
Semboller: –

 • M.1.1.3.1. Çıkarma işleminin anlamını kavrar.
 • M.1.1.3.2. 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
 • M.1.1.3.3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
 • M.1.1.3.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.1.1.4. Kesirler

Terimler veya kavramlar: bütün, yarım

 • M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.

M.1. 2. GEOMETRİ

M.1.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller

Terimler veya kavramlar: kenar, köşe, üçgen, kare, dikdörtgen, çember

 • M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
 • M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle
  ilişkilendirir

M.1.2.2. Uzamsal İlişkiler

Terimler veya kavramlar: eş nesneler

 • M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.
 • M.1.2.2.2. Eş nesnelere örnekler verir.

M.1.2.3. Geometrik Örüntüler

Terimler veya kavramlar: örüntü

 • M.1.2.3.1. Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.
 • M.1.2.3.2. En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.

M.1.3. ÖLÇME

M.1.3.1. Uzunluk Ölçme

 • M.1.3.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.
 • M.1.3.1.2. Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.
 • M.1.3.1.3. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak
  tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.

M.1.3.2. Paralarımız

Terimler veya kavramlar: Türk lirası (TL), kuruş (kr.)
Semboller : ₺

 • M.1.3.2.1. Paralarımızı tanır.

M.1.3.3. Zaman Ölçme

Terimler veya kavramlar: ay, hafta, gün, saat

 • M.1.3.3.1. Tam ve yarım saatleri okur.
 • M.1.3.3.2. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.
 • M.1.3.3.3. Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.

M.1.3.4. Tartma

 • M.1.3.4.1. Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

M.1.3.5. Sıvı Ölçme

 • M.1.3.5.1. Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.
 • M.1.3.5.2. En az üç özdeş kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.

M.1.4. VERİ İŞLEME

M.1.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme

Terimler veya kavramlar: tablo, veri

 • M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.
Abone Ol
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle